Aquest lloc web utilitza cookies pel seu funcionament i per analitzar el comportament dels usuaris i així millorar la seva experiència, en cap cas recollim dades personals sense el seu consentiment. Si segueix navegant entenem que ho accepta. Té més informació en les nostres Condicions legals

Privacitat i protecció de dades

El Cabàs de Sant Cugat compleix amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Us informem que les dades personals que ens faciliteu passaran a formar part d’un arxiu propietat d’El Cabàs de Sant Cugat creat única i exclusivament per enviar informació de les nostres promocions i serveis. En qualsevol moment podeu acollir-vos al vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades mitjançant el nostre correu electrònic: cabascoope@gmail.com

Propietat

Titular: EL CABÀS DE SANT CUGAT

CIF: G65440026

Adreça: Carrer Rosselló 32, Sant Cugat del Vallès

Telèfon: (34) 660212239

A/e: cabascoope@gmail.com

Condicions Generals de compravenda

Aquestes condicions generals de compravenda en línia seran aplicables entre l’associació El Cabàs de Sant Cugat amb NIF:G-65440026, i qualsevol persona [des d'ara, l’usuari/a] que faci una compra a través de la pàgina web www.elcabasecologic.cat

El Cabàs de Sant Cugat i l'Usuari/a acorden que les seves relacions es regiran exclusivament per aquestes condicions generals de compravenda, a les quals es pot accedir a la pàgina web www.elcabasecologic.cat i que, l’usuari/a accepta en el mateix acte i moment de formalitzar cada una de les comandes. En cas que El Cabàs de Sant Cugat les modifiqui, haurà de comunicar la modificació a l'usuari/a qui haurà consultar-les a la web www.elcabasecologic.cat i en quedarà subjecte en la formalització de la següent comanda.

Sol•licitud

L’usuari/a declara que té divuit anys o més, que té la capacitat jurídica de fer una compravenda i accepta de forma expressa i sense excepcions, que l'accés a la compra i el seu ús estan sota la seva responsabilitat.

El Cabàs de Sant Cugat, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la pàgina web, així com a suspendre-hi l'accés de manera temporal o definitiva.

El client reconeix tenir coneixement, en el moment de fer la seva comanda, de les condicions de compravenda exposades en la web www.elcabasecologic.cat, i declara acceptar-les sense reserves.

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents Condicions d'Ús es regiran per la legislació local, catalana o espanyola segons prevalgui, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Rubí.

Els productes

El Cabàs de Sant Cugat selecciona els productes, segons els criteris basats en la proximitat, temporalitat i certificacions del segell CCPAE o de Denominació d’Origen. Garantint la traçabilitat i qualitat acreditada de tots els productes i es compromet a facilitar aquestes dades sempre que l’usuari/a registrat ho sol•liciti. En el cas de que algun producte no disposi de Certificació de cap tipus El Cabàs de Sant Cugat identificarà el producte visiblement amb un ASTERISC a l’ORIGEN del mateix a la pagina web www.elcabasecologic.cat En cas que no hi hagi disponibilitat de cap dels productes seleccionats, també es confirmarà a través del correu electrònic, sms o trucada telefònica.

Comandes i registre

Abans de poder fer la primera comanda, l’usuari/a haurà de donar-se d’alta com a soci/a, omplint el formulari de registre al qual pot accedir des de l'apartat accés clients i la documentació corresponent. Un cop confirmada l’alta i omplerts els documents necessàris, ja serà soci/a del Cabàs de Sant Cugat i quedarà igualment acreditat com a usuari/a del web www.elcabasecologic.cat, d'aquesta manera podrà accedir a tots els altres serveis que s'hi ofereixen i sense necessitat d'emplenar formularis addicionals. Al registrarse a www.elcabasecologic.cat, rebrà via correu electrònic, les dades d'accés [e-mail i contrasenya] que li permetrà fer compres a través de la pàgina web. Les dades tenen caràcter personal i intransferible, i és obligació de l’usuari/a tenir-ne cura. A més, l’usuari/a és l'únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva contrasenya i de les conseqüències que d'això se'n puguin derivar. A la web, al mateix apartat accés clients', l'usuari/a pot modificar les seves dades. A través d'aquest, l’usuari/a també podrà sol·licitar una nova contrasenya. En qualsevol moment, l’usuari/a podrà accedir a les seves dades, modificar-les o eliminar-les enviant un correu electrònic mitjançant l'adreça a cabascoope@gmail.com indicant en l'assumpte del correu la paraula 'BAIXA'.

El Cabàs de Sant Cugat descomptarà del preu final, qualsevol producte que hagueu inclòs a la vostra comanda i que per causes externes de proveïment, no pugui lliurar-vos.

Els terminis per realitzar la comanda per a la setmana següent seran: des de dimarts fins diumenge a les 24:00 de la setmana anterior a la de lliurament. Les comandes efectuades més enllà de diumenge a les 24:00 no es garanteix que es puguin servir.

Els preus

L'IVA ja està inclòs en els preus dels productes de la web.

EL CABÀS DE SANT CUGAT es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol cas i sense previ avís, els preus dels productes, així com a suspendre'n o cancel·lar-ne la venda de forma temporal o definitiva.

El pagament

El pagament de les comandes es realitzarà per domiciliació bancaria

L'usuari/a es compromet a atendre puntualment tots aquells rebuts bancaris presentats per EL CABÀS DE SANT CUGAT al seu compte bancari corresponents a les seves comandes formalitzades a www.elcabasecologic.cat i recollides al seu local. Si en algun cas, un rebut no fos atès i fos retornat sense motiu de disconformitat pactat amb EL CABÀS DE SANT CUGAT, l'usuari/a es compromet a fer-se càrrec dels recàrrecs per devolució ocasionats.

Els errors de facturació es corregiran, sempre que l'usuari no manifesti el contrari, realitzant un abonament pel mateix import en la següent comanda de l'usuari/a.